Lukasz Jarno

Lukasz Jarno

 
Lukasz Jarno
Structural Engineer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Experience
JD Engineering
Owner07.2013 – now

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ASIS Sp. z o. o.
Engineer07.2010 – 06.2013

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Education
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
PhD studies, civil engineering2010 – 2014

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Master of Business Administration (MBA)2010 – 2012

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Université Blaise Pascal (Clermont-II) – Clermont-Ferrand
Master of Engineering, civil engineering2009 – 20010

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Master of Engineering, civil engineering2004 – 2009

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Courses
 1. Dwumiesięczny kurs nt. Planowania i realizacji inwestycji budowlanych (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej).
 2. Dwumiesięczny staż w firmie ASIS Sp. z o.o. (konstrukcje mostowe, sprężanie, łożyska, dylatacje mostowe) – inżynier budowy (Kraków).
 3. Dwumiesięczny staż w firmie budowlanej MURDZA (obecnie MURKRAK) – asystent kierownika budowy (Kraków).
 4. Intensywne szkolenie z oprogramowania do analizy i projektowania konstrukcji przeprowadzone przez firmę MIDAS IT. (Seongnam-si, Korea Południowa).
 5. Intensywne szkolenie z zakresu sprzedaży i aktywności marketingowych przeprowadzone przez Dział Wsparcia Międzynarodowego firmy MIDAS IT. (Seongnam-si, Korea Południowa).
 6. Miesięczny staż w firmie LURGI SA. – asystent projektanta konstrukcji żelbetowych (Kraków, Gdańsk).
 7. Szkolenie z zakresu negocjacji biznesowych (Judge Business School, Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania).
 8. Szkolenie z zakresu produktów firmy IDEA RS oraz wsparcia technicznego (Brno, Czechy).
 9. Zastosowanie metody elementów skończonych przy projektowaniu konstrukcji betonowych (Delft, Holandia).
Scientific papers
 1. Concrete prestressed structures using shape memory alloys. Constitutive modelling”, Jarno Ł., XIII Miedzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców JUNIORSTAV, 2011, Brno.
 2. Concrete members prestressed with shape memory alloys. Theoretical approach”, Jarno Ł., Gwoździewicz P., Destrebecq J-F, 7th Internation Conference – Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures (AMCM 2011), 2011 Kraków.
 3. High strength prestressed concrete girders combined with normal strength concrete slab”, Ł. Jarno. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: 14th International Conference of PhD Students – Juniorstav 2012, Brno, Brno University of Technology, styczeń 2012.
 4. Efektywność wzbudzania trwałych sił w wybranych stopach z pamięcią kształtu”, P. Gwoździewicz, Ł. Jarno, A. Dębska. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: Konferencja Naukowo – Techniczna Konstrukcje Sprężone, Kraków 21-23.03.2012.
 5. Sprężone zespolone dźwigary mostowe z betonu wysokiej wytrzymałości. Analiza doświadczalna i teoretyczna”, Ł. Jarno. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: Konferencja Młodych Naukowców – II edycja, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Gdańsk 20-22.04.2012 r
 6. Active confinement with shape memory alloys – new way of strengthening concrete columns”, A. Dębska, Ł. Jarno. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 16- 18.05.2012.
 7. Contact zone bearing capacity of concrete-concrete composite structures”, Ł. Jarno. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: 15th International Conference of PhD Students, Juniorstav 2013, Brno, Brno Univeristy of Technology, ISBN 978-80-214-4669-4, luty 2013.
 8. Connection zone in composite bridge girders made of high performance concrete”, Ł. Jarno, M. Dyba. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: Dokonania Naukowe Doktorantów I Edycja, Kraków, Kwiecień 2013.
 9. Stress state analysis during pretensioning of precast high performance concrete panel”, Ł. Jarno, M. Dyba. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: Dokonania Naukowe Doktorantów I Edycja, Kraków, Kwiecień 2013.
 10. High strength concrete – mechanical and rheological properties”, Ł. Jarno. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Gdańsk, Kwiecień 2013.
 11. Concrete members prestressed by shape memory alloys (SMA) – SMA heating optimizing”, A. Dębska, Ł. Jarno. Artykuł przyjęty do druku w materiałach konferencyjnych: Młodzi dla techniki 2013, Politechnika Warszawska, Płock 2013
 12. Analysis of methods for measuring of transfer length in pre-tensioned beams made of high-performance concrete”, M. Dyba, Ł. Jarno, Ł. Ślaga. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: 16th International Conference of PhD Students „JUNIORSTAV 2014”, Brno, 30.01.2014, s. 135 +CD. ISBN 978-80-214-4851-3. Tłumaczenie tytułu: „Analiza metod pomiaru długości transmisji siły sprężającej w strunobetonowych belkach z betonu wysokowartościowego”.
 13. Connection zone forming methods in composite prestressed bridge girders made of high strength concrete”, Ł. Jarno, M. Dyba, Ł. Ślaga. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: 16th International Conference of PhD Students „JUNIORSTAV 2014”, Brno, 30.01.2014, s.133 +CD. ISBN 978-80-214-4851-3. Tłumaczenie tytułu: „Metody kształtowania strefy styku w zespolonych dźwigarach sprężonych z betonu wysokiej wytrzymałosci”.
 14. Phenomenon of cracking in reinforced concrete beams under cyclic loadings”, Ł. Ślaga, M. Dyba, Ł. Jarno. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych: 16th International Conference of PhD Students „JUNIORSTAV 2014”, Brno, 30.01.2014, s. 140 +CD. ISBN 978-80-214-4851-3. Tłumaczenie tytułu: „Zjawisko zarysowania belek żelbetowych poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym”.
Speeches at conferences
 1. Concrete prestressed structures using shape memory alloys. Constitutive modelling”, Jarno Ł., XIII Miedzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców JUNIORSTAV, 2011, Brno
 2. Modele analityczne betonu sprężonego drutami wykonanymi ze stopów z pamięcią kształtu”, Jarno Ł., Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Naukowców Budownictwa i Transportu, marzec 2011, Kraków
 3. High strength prestressed concrete girders combined with normal strength concrete slab”, Ł. Jarno, 14th International Conference of PhD Students – Juniorstav 2012, Brno, Brno University of Technology, styczeń 2012
 4. Efektywność wzbudzania trwałych sił w wybranych stopach z pamięcią kształtu”, P. Gwoździewicz, Ł. Jarno, A. Dębska. Konferencja Naukowo – Techniczna Konstrukcje Sprężone, Kraków 21-23.03.2012
 5. Sprężone zespolone dźwigary mostowe z betonu wysokiej wytrzymałości. Analiza doświadczalna i teoretyczna.”, Ł. Jarno. Konferencja Młodych Naukowców – II edycja, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Gdańsk 20-22.04.2012 r
 6. Active confinement with shape memory alloys – new way of strengthening concrete columns”, A. Dębska, Ł. Jarno. 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 16-18.05.2012.
 7. Contact zone bearing capacity of concrete-concrete composite structures” ,Ł. Jarno. 15th International Conference of PhD Students, Juniorstav 2013, Brno, Brno Univeristy of Technology, ISBN 978-80-214-4669-4, luty 2013.
 8. Connection zone in composite bridge girders made of high performance concrete”, Ł. Jarno, M. Dyba. Przedstawienie posteru w j. ang: Dokonania Naukowe Doktorantów I Edycja, Kraków, Kwiecień 2013.
 9. Stress state analysis during pretensioning of precast high performance concrete panel”, Ł. Jarno, M. Dyba. Przedstawienie posteru w j. ang: Dokonania Naukowe Doktorantów I Edycja, Kraków, Kwiecień 2013.
 10. High strength concrete – mechanical and rheological properties”, Ł. Jarno. Prezentacja oraz przedstawienie posteru w j. ang: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Gdańsk, Kwiecień 2013.
 11. Connection zone forming methods in composite prestressed bridge girders made of high strength concrete”, Ł. Jarno, M. Dyba, Ł. Ślaga. 16th International Conference of PhD Students „JUNIORSTAV 2014”, Brno, 30.01.2014, s.133 +CD. ISBN 978-80-214-4851-3. Tłumaczenie tytułu: „Metody kształtowania strefy styku w zespolonych dźwigarach sprężonych z betonu wysokiej wytrzymałosci”.